CONSULTING

Vraagstukken op het snijvlak van mens en organisatie spelen bij uitstek op strategisch niveau. Vaak trachten organisaties deze op tactisch niveau aan te pakken, en begrijpelijk: daar manifesteert zich immers de problematiek. Maar de blijvende oplossing is primair te vinden op een hoger niveau. Vanuit de visie van de organisatie werkt MMCT samen met u aan een toekomstbestendig perspectief.

MMCT helpt uw organisatie te groeien door strategischer, effectiever en efficiënter te organiseren. We ondersteunen de professionalisering van uw organisatie door te onderzoeken, mee te denken, uit te dagen, te vernieuwen en te verbeteren. We verbeteren de performance van uw organisatie door nieuwe wegen uit te denken, medewerkers te ontwikkelen en hun talenten in te zetten. MMCT bouwt aan uw succes!

We hebben expertise op de volgende gebieden.

ORGANISATIE

 • Visie- en strategie ontwikkeling
 • Onderzoek gericht op innovatieve manieren van werken
 • Routes voor organisatieontwikkeling en professionalisering
 • Begeleiding van veranderingen/fusies en transities

PERSONEEL

 • Visie ontwikkeling op (Strategisch) HRM
 • Programma’s voor leiderschapsontwikkeling
 • Talentontwikkeling (zie ook www.workcrafting.nl)
 • Versterking van vitaliteit van medewerkers
 • Human Resource Development /  Leren & Ontwikkelen
 • Medezeggenschap (begeleiding OR-en)

VERANDERING

 • Programma- en projectmanagement / begeleiding van transities in organisaties
 • Procesbegeleiding cultuurverandering
 • Vernieuwen en/of verbeteren van manieren van (samen)werking