MANAGEMENT

Iedere organisatie is in ontwikkeling en kent haar uitdagingen. Soms verloopt het proces stroperig. Soms zetten mensen hun eigen talenten te weinig actief in. Maar altijd vraagt verandering -al dan niet tijdelijk- om een ander type leiderschap. Om een andere opstelling jegens professionals, die uitgaat van meer zelfsturing, vertrouwen en respect. Met MMCT kunt u de benodigde omslag maken, of de verandering nu klein is of groot.

(VERANDER)-MANAGEMENT
MMCT biedt een frisse blik op de organisatie en is in staat om directies en/of afdelingen (verder) te professionaliseren of een nieuwe richting in te laten slaan. MMCT heeft managers in huis met visie en daadkracht, gericht op resultaat zonder de mens uit het oog te verliezen. MMCT verandert en verbetert in de kern!

PROGRAMMA- EN PROJECTMANAGEMENT
MMCT beschikt over de kennis en kunde om programma’s en projecten vorm te geven en efficiënt aan te sturen. De programmamanager van MMCT houdt overzicht, bewaakt de samenhang en wijkt zo nodig af van gebaande paden om doelen te bereiken. De projectmanager van MMCT werkt met het projectteam toe naar een concreet resultaat. MMCT plaveit de weg om doelen en resultaten te bereiken!

INTERIM-MANAGEMENT
MMCT voorziet ook in de tijdelijke invulling van managementposities. De interim manager van MMCT is breed inzetbaar, flexibel en doortastend. MMCT biedt oplossingen!