PUBLICATIES


Strategisch HRM

2019Talent Centraal. Over talentscouting, talentontwikkeling en talentgericht werken‘, Concept Uitgeefgroep, april 2019
2018‘Connecting talents: talenten verbinden aan de organisatie’, XpertHR, 19 januari 2018
2017Interview Duurzame Inzetbaarheid,16 november 2017.
2017‘ ‘De voordelen van hybride werknemers’, HRPraktijk, 8 mei 2017.
2017‘Wat is van invloed op de betrokkenheid van medewerkers?’, XpertHR, 4 mei 2017
2017‘Agile’ arbeidscapaciteit wordt de toekomst!’, HRPraktijk, 7 april 2017.
2017Hoe word je een aantrekkelijk werkgever voor Millennials‘, HRZone, 4 april 2017
2017‘Dit maakt een werkgever aantrekkelijk’, XpertHR, 17 maart 2017
2017Futuring organisations for millennials – een HRM-perspectief op aantrekkelijk werkgeverschap voor Millennials‘, Concept uitgeefgroep, januari 2017
2016
Flex: begin met visie, plan strategisch en organiseer handig!‘, Brainnet Magazine, januari 2016
2015De rol van HRM in de organisatie van de toekomst‘, Managementsite, 26 mei 2015.
2015Organisator en voorzitter Round Table over ‘employability’ voor (oud) HRM-studenten NCOI, 16 april 2015.
2015Radio-interview HRadio, WerkenFM over de rol van HR en het belang van strategisch HRM in organisaties, 29 januari 2015.
2014Lezing ‘Futuring people. Dansend naar de toekomst’ – Mobiliteitsnetwerk Utrecht, 8 november 2014
 

Flexibele arbeidsrelaties


2019https://www.zipconomy.nl/2019/10/van-vakbond-naar-vakvereniging-en-craft-society/, Zipconomy, 30 oktober 2019.
2017‘Agile’ arbeidscapaciteit zet aan tot flexibele arbeidsrelaties’, Zipconomy, 3 april 2017.
2016‘Dansend naar de toekomst. Perspectief voor zelfstandig professioneel en werkgevend Nederland.’, 2e herziene druk, Uitgeverij Quist, Leidschendam.
2016Verschil tussen professionals in loondienst en zelfstandigen vervaagt met opkomst intern ondernemerschap arbeidsmarkt verandert’, Zipconomy, 6 september 2016.
2016‘Interview in verband met lidmaatschap jury Cliënt Awards 2016′, augustus  2016.
2016Wil de échte zelfstandige professional nu opstaan?‘, Zipconomy, 4 april 2016.
2015‘De arbeidsmarkt verandert, anticiperen is een ‘must’!, lezing tijdens het congres ‘Opleiden in een veranderende arbeidsmarkt’, NCOI, 26 november 2015.
2015De hybride professional in opkomst: nieuwe spelregels voor de arbeidsmarkt’, Zipconomy, 9 november 2015.
2015‘Eerlijke flex: arbeidsrelaties van nu en morgen’, lezing tijdens het congres ‘Flexwerken na de WWZ’ van P&O Actueel, 6 oktober 2015. 
2015Het speelterrein van de zelfstandige professional’, Zipconomy, 24 augustus 2015.
2015De flexmarkt drijft op duurzame arbeidsrelaties, niet op contracten’, www.eerlijkeflex.nl, 19 augustus 2015.
2015De marktwaarde van de zzp-er’, Zipconomy, 21 mei 2015.
2015‘Zzp, noodzaak of zegen?’, lezing voor werkgevers en ondernemers in de regio Friesland, Smart group, 21 april 2015.
2015De manager als regisseur van flexibele arbeidscapaciteit’, Zipconomy, 24 maart 2015.
2015De manager als opdrachtgever van flexibele arbeidskrachten’, Zipconomy, 5 februari 2015.
2014Dansend naar de toekomst. Perspectief voor zelfstandig professioneel en werkgevend Nederland.’, Uitgeverij Quist, Leidschendam.
2014Flexibel de toekomst tegemoet’, interview P&O Actueel, december 2014.
2014Hoog tijd dat organisaties en zelfstandige professionals elkaar serieus nemen’, interview Managementboek Boekblog, 28 november 2014.
  

 

Organisatieontwikkeling

2020‘Sociale innovatie in de industrie. Randvoorwaarden voor het bevorderen van innovatief gedrag’, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 9 april 2020
2017‘Nieuwe manier van organiseren: de cocratie’, XpertHR, 24 augustus 2017
2017 ‘Zo stimuleert u intern ondernemerschap’, HRPraktijk, 14 juli 2017.
2017‘Zo maak je jouw organisatie Millennial-proof’, XpertHR, 20 juni 2017
2016Help Millennials uit de mangel in organisaties.’ Tijdschrift voor Coaching, september 2016.
2016De social work professional in ontwikkeling.’ In: A new cup of T. Social work in innovation. pp. 223-239. Hilversum: Concept Uitgeefgroep, 5 september 2016.
2016Agile werken en netwerkorganisaties’, Managementsite.nl, 18 april 2016.
2016De netwerkorganisatie als samenwerkingsverband voor zp’ers
Zipconomy, 19 januari 2016.
2015Succesfactoren in netwerkorganisaties: de muziek business als voorbeeld.‘ Gepubliceerd in het Tijdschrift voor Management & Organisatie, december 2015.
2014De rol van de manager in de organisatie van de toekomst.’, Managementsite, 30 december 2014.
2014Het effect van employability op organisatieflexibiliteit en flexicurity: een vergelijking tussen de nonprofit sector en de profitsector.’, gepubliceerd in: Tijdschrift voor HRM, juni 2014.
2014Lezing ‘Succes in de Nederlandse muziekbusiness’ – Conferentie Eurosonic Noorderslag, Groningen, januari 2014
2013Een wereld van succes. Organiseren en managen van succes in de Nederlandstalige muziekbusiness.’, Sidestone Press, Leiden.