TRAINING & COACHING

MMCT draagt bij aan de kennisontwikkeling binnen uw organisatie aan de hand van thema’s die in uw branche of organisatie actueel en relevant zijn. Wij inspireren en zetten aan tot denken.

MMCT verzorgt intervisie en executive coaching op HBO+- en WO-niveau, bijvoorbeeld bij persoonlijke vraagstukken. Dit kan gaan over loopbaanontwikkeling, de manier waarop iemand zichzelf kan versterken in zijn/haar ambitie of over het inslaan van een andere richting. Daarnaast kunnen we via diverse interventies binnen teams bestaande patronen losmaken en bewustwording generen om gedrag te doorbreken.

EXPERTISE
MMCT verzorgt onder meer colleges, lezingen en workshops op de volgende terreinen:

  • Leiderschapsontwikkeling
  • Strategisch management
  • Organisatie- en cultuurverandering
  • Strategisch HRM
  • Strategisch Beloningsmanagement
  • Duurzame inzetbaarheid/personal branding
  • Flexibilisering van arbeidsverhoudingen
  • Strategische personeelsplanning
  • Effectief samenwerken