TRAINING & COACHING

MMCT draagt bij aan kennisontwikkeling en -overdracht aan de hand van thema’s die in uw sector, branche of organisatie actueel en relevant zijn. Wij onderzoeken, inspireren en zetten aan tot denken.

MMCT verzorgt intervisie en coaching op HBO+- en WO-niveau, bijvoorbeeld in het kader van teamontwikkeling en/of persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast kunnen we via diverse interventies binnen teams bewustwording generen om bestaande gedragspatronen te doorbreken en tot vernieuwing te komen.

EXPERTISE
MMCT verzorgt onder meer colleges, lezingen en workshops op de volgende terreinen:

  • Strategisch management
  • Organisatieontwikkeling
  • Leiderschap in organisaties
  • Nieuwe manieren van werken (sociale innovatie)
  • Strategisch HRM
  • Talentscouting & talentontwikkeling
  • Duurzame inzetbaarheid van medewerkers
  • Flexibilisering van arbeidsrelaties
  • Cultuurverandering in organisaties
  • Praktijkgericht onderzoek