VISIE

Karin ManuelHet is tijd om de lange termijn onderdeel te laten zijn op strategisch niveau. Hoe bent u als werkgever aantrekkelijk voor de toekomst? Wat betekenen de huidige ontwikkelingen en trends voor uw visie op uw organisatie en haar menselijke kapitaal. Wat doet u om uw organisatie en mensen toekomstbestendig te maken, zodat u de doelstellingen van de organisatie realiseert? En niet alleen nu, maar ook morgen. En ook over vijf jaar.

Flexibiliteit en duurzame inzetbaarheid zijn thema’s waar geen enkele organisatie meer om heen kan. Trends en ontwikkelingen zijn belangrijk. Organisaties moeten minstens trendvolgend zijn, liever nog trendsetting. Dat kan door innovatieve kracht te ontwikkelen, door strategisch management, en door een visie te ontwikkelen op cultuur, leiderschap, talent en flexicurity. Belangrijk is een eigen antwoord te vinden op de vraag ‘Hoe bouwen wij een succesvolle organisatie?’

Ik heb een kritische, reflectieve blik en kies ervoor te spiegelen. Hierom word ik gewaardeerd. Ook omdat ik dit op een respectvolle en open manier doe, zodat mensen aan het denken worden gezet. Ik daag uit, want de vraag die ik mezelf altijd stel is: ‘Hoe kan deze organisatie lerend vermogen ontwikkelen en zelf verder gaan op het pad naar succes?’ Zo zorg ik samen met u voor het organiseren en managen van succes op de langere termijn.